Home of Multiple Best In Show Winner / Best In Specialty winner 
MBIS MRBIS BISS AmGCh/CanGCh.Gumby's Bearposh Ever After

Bearposh Chinese Shar-Pei / Canada

Guestbook

Thank you all for taking the time to sign my guest book!  You don't need to be a site member inorder to comment so feel free to post without restriction.

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

295 Comments

Reply FloydLomocl
10:44 PM on August 2, 2021 
??????? ???????? ?????? 55 ????????????? ??? ?????? ? ????????? ???????? ??????????????, ???????? ??????????????? ????????, ????????????? ? ?????????? ???????????????? ?????????? ? ???????????? ??????????? ?????????????? ?????????? ??????? - ???????? ???????????, ???????????, ????????-??????????, ????????????????? ???????? ? ???????? ??????. ?????? 55 ????? ??????????? ? ????????
Reply agrohimgaf
4:04 PM on August 1, 2021 
??????????? ??? ???? ? ??????? ????????? ????????? Can I contact admin?? I'ts important. Regards.
Reply Jamesbeste
4:08 AM on August 1, 2021 
?????? ? ????????. ?????????? ??????
Reply Karinkn
12:33 AM on August 1, 2021 
Reply HEEBSH4838
2:40 AM on July 30, 2021 
??????? ??????? ?????! ????? ????? ????????? ?????? ??????? ??????? ? ????????? ???????? ?????? ????? ??????????? ??????????? ??? ??????? ????????. ?? ???? ???????????? ? ?????????? ????????. ????????????????? ?????? ?????? ??? ??????????? ??????????? ???????????? ? ??????????? ???????? ?? ?????? ? ????? ?????? ???????? ????. ? ?????? ???????? ? ??? ???? ??????? ?????????? ??????????? ?????????? ?????????????? ??????? ?? ??????. ???? ???? ?? ?????????? ??????????? ????????? ?? ?????? ? ??? ?????. ? ???????? ???? ???? ????? ???????? ??????? - https://colard.ru/ . ????? ?????????? ? ?????????? ????????? ???????????? ????????? ??????? ?????? ??????? ????????? ? ?????? ????????? ??????????? ?? ????????. ???? ??? ??? ??? ???? ???????????? ??????. ??? ?????????? ??????? ?? ???? ??????????? ?????. ?? ????? ?? ????? ??????? ???????? ??????? ??? ????????? ????? ???????????? ?? ?????????? ????? ? ???????? ??????????? ??? ???????????? ??????????? ? ?????????? ??????????????. ?????????? ??? ??? ??????? ?????????? ???? ??????? ??? ?????. ???? ????!
Reply RaymondGrern
7:18 PM on July 29, 2021 
Co nale?a?oby umie? na temat dr??enia RTG Sier?ci? Zbyt ochron? przenikania RTG z?ba szczecin mo?liwe egzystuje uznanie jego poziomu pod dowolnym naro?nikiem, totalnie z narodzinami i g??bok? grup?. Uwidaczniane s? wszystkie chrz?stki zwiotcza?e g?by za? podniebienia, ch?tnie wytropi? znaczenia ogarni?te losem palnym b?d? napadni?te przez niezdrowe wirusy. Szczególnie precyzyjna egzystuje tomografia, dzi?ki jakiej bogata entuzjastycznie zg??bi? szczebel uz?bienia, rozpozna? cho?by najpospolitsze aberracji w zapadlinie oralnej. Nadmiernie ochron? RTG cefalometrycznego recenzuje si? nastrój z?bów, akwenów ?uchwowo-skroniowych, zatok, zw?ok twarzoczaszki i niedok?adno?ci ambarasu. Badanie pantomograficzne przesadza na z?apanie z?bów prosz?cych b?yskawicznego ?agodzenia, wykazanie prze?amania szcz?tki, torbieli, nieprawid?owych z?bów, infekcji natomiast guzów. Przed rozpocz?ciem kurowania kana?owego za? w epizodu ?agodzenia protetycznego pracuje si? RTG punktowe z?bów sier?ci. Klasopracownia RTG Sier?ci por?k? wszechstronnej kontroferty Zawodowa wytwórnia RTG szczecin traktuje do zaoferowania zamo?n? natomiast zró?nicowan? kandydatur?, za? grzeczno?ci oznaczane s? poprzez prze?ytych równie? wykwalifikowanych praktyków. Nakazane poprzez specjalisty analizowania wyrabia si? przy u?ytkowaniu supernowoczesnych mebli, dzi?ki czemu forsiasta pragn?? na sensowno?? tudzie? prostota. Z?by podsuwane s? encyklopedycznej taryfie, zupe?nej inteligencji pod wszystkim rogiem. W splotu ?agodzenia z?bowego dodatkowo ortodontycznego nale?a?oby uszy? pantomografi?, aby zlustrowa? okres nieprecyzyjny zapadlin wokalnej, wy?owi? przesadne ewolucje uprzednio we przedwczesnym stadium. Innowacyjnym przenikaniem stanowi tomografia 3D, która odró?nia si? szczytn? precyzj? natomiast s?ab? inwazyjno?ci?. Za jego ochron? dodatkowe stopuje si? drobiazgowe zakwalifikowanie wyst?pu zaawansowania niektórych mutacji w rancie szczeliny ustnej, co jest ukochan? zapomoga przy diagnozowaniu oraz zredagowaniu czynnej strategii pomagania. W klas RTG sier?ci tworzy si? ponad wewn?trzustne obrania punktowe, dzi?ki jakim forsiasta przyjrze? si? prostym z?bom, sklasyfikowa? pod k?tem próchnicy, prawid?owego rozdysponowania plus obrysu. Niniejsze niewa?ne przebiegania s? sylwet? przed przyst?pieniem do ekstrakcji z?ba azali kojenia kana?owego. Przydadz? si? i mocne, trójprzestrzenne RTG, by dost?pi? powtórnie staranniejszy akt ca?ych grup w kr?gu jamy doustnej. Istnieje owo wysoce konkretne do?wiadczenie, wa?ne cho?by w implantologii. Dokonanie najnowszego instrumentu badawczego pozwala na interpretowanie kompetentnych zniesie? za? skanów, spo?ród nastawieniem najni?szych niuansów dodatkowo ochron? zaufania dla chorego. RTG Szczecin